Poznávání přírody

O víkendu jsme využili hezkého počasí a vyrazili jsme na výlet do Českosaského Švýcarska, konkrétně do Hřenska, Vysoké Lípy a Jetřichovic. Cestou hrály děti různé hry - na honěnou na indiány, podívaly se na posed, rozhlédly se po krajině z rozhledny Ptačí kámen. Procházkou po břehu Kamenice poznávaly přírodu - vzrostlý les, pokácený les, mýtina, skalní pískovcové útvary a učily se názvy stromů. V hotelu Vysoká Lípa si za odměnu daly opečené brambory s kečupem. Výlet se jim líbil.

strejda Jirka