Tajemství zvířetického trezoru hraběnky Elenonory.

Prázdniny skončily, ale ještě stále na ně vzpomínáme. Jednou z mnoha akcí, které jsme v létě prožily, byla návštěva areálu zříceniny zámku Zvířetice. Místo obyčejné, pro nás děti většinou nezáživné prohlídky, nás čekala hra v podobě hledání pokladu. V infocentru jsme dostaly plánek areálu zříceniny. V něm byla zakreslena místa, na kterých ležely kameny s tajemnými symboly. Naším úkolem bylo kameny najít a symbol překreslit do herního plánu. Ale najít kameny ve zřícenině není tak snadné. Pomoci  nám měly hádanky, ale i ty nebyly vůbec jednoduché. Jedna z nich například zněla: „Palác severní blízko věže stával. Zde děti mé milé komnaty své mívaly. Dnes tři jen pilíře skromné z paláce zbyly. Při jednom z nich znamení jsem zanechala.“ Když jsme našly všech deset kamenů a měly zakresleny všechny symboly, vrátily jsme se do infocentra. Tam jsme podle speciálního klíče vybraly pět a k nim přiřadily čísla. Vznikl kód, který otevřel zvířetický trezor. Z něho si každý mohl vzít jednu část pokladu podle svého výběru. Výlet se nám moc líbil.