Volnočasové a vzdělávací aktivity - Nadace Tereza Maxová dětem

Volnočasové a vzdělávací aktivity – Nadace Tereza Maxová dětem

 

Z nadačního příspěvku nadace Terezy Maxové dětem, který trval od 14.10.2016 do 30.9.2017, byly zaplaceny volnočasové  a vzdělávací aktivity dětí z dětského domova:

Školné v Základní umělecké škole pro dvě děti  - 2. pololetí 2016 a školní rok 2016 – 2017 (www.zusck.cz)

Zájmové kroužky v Centru dětí a mládeže v České Kamenici ( počítače 1. a 2. třída, Šikulky, Tizzians 1 a 2, Sportík, kuželky, florbal, Turista, myslivecký kroužek, Ignis Iter 1, Veselá vařečka 1) -  v roce 2016 celkem 16 dětí, v roce 2017 celkem 15 dětí  -  ( www.cdmck.cz)

Roztleskávačky – 1 dítě

Fotbalový klub Česká Kamenice – 5 dětí  (http://fkck.webnode.cz/)

Startovné na sportovních a tanečních soutěžích – celkem 15 krát

Sportovní soustředění – 3 děti

Díky poskytnutým prostředkům z nadačního příspěvku mohly děti z dětského domova navštěvovat zájmové kroužky, fotbalový oddíl, zúčastnit se různých sportovních a tanečních soutěží podle svých individuálních schopností. Navázaly tak nové kontakty, které jim pomohou snadněji se začlenit mezi ostatní děti z běžných rodin.

Nadační příspěvek Nadace Terezy Maxové tak výrazně přispěl  ke zvýšení kvality života dětí v dětském domově.