CTP Fond Nadace Terezy Maxové dětem

Díky  fondu Nadace T. Maxové a jejich projektu Comenius získal náš dětský domov částku 80.000,- Kč na terapeutickou péči pro děti. Fond přispívá ke zlepšení podmínek ke studiu, posilování motivace ke vzdělávání a rozvoji potenciálu. Podporuje všechny související vzdělávací aktivity a náklady, včetně materiálního vybavení. V domově tak bude moci i nadále poskytovat terapeutickou péči pro naše děti externí pracovník.

Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace - idatabaze.cz Dětské domovy - idatabaze.cz