Poděkování za Benefiční koncert pro dětský domov v České Kamenici

 

Ve středu, 19.4. se v Městském divadle Děčín konal již třetí benefiční koncert věnovaný dětskému domovu v České Kamenici. Tentokrát nás potěšila a jarně naladila Cimbálová muzika České filharmonie.

Děkujeme za laskavou podporu  lékařkám: MUDr Jiřině Johanidesové, MUDr Aleně Sellnerové, MUDr Haně Albrechtové, MUDr Kateřině Palacké, MUDr Radce Jančové, MUDr Martině Pokorné Ph.D.  a za organizaci celé akce MUDr Věře Pokorné.

Velké díky patří děčínské dobročinné organizaci Andělé bez křídel z.s., panu řediteli děčínského divadla Jiřímu Trnkovi a za sponzorské dary děkujeme družstvu Tiskograf a čokoládovně Jordan.

 

Iva Brzobohatá a děti z dětského domova v České Kamenici

 

 

12.5. Deštenský běh

13.5. Dračí lodě

13.5. DD CUP Memoriál Lucie Hanušové

16.5. Slavata tour

20.5. Florbal turnaj Ústí nad Labem

Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace - idatabaze.cz Dětské domovy - idatabaze.cz