Něco o nás

Dětský domov “Země dětí“ Česká Kamenice byl zřízen již v roce 1947.

Zpočátku své existence fungoval jako DD internátního typu a bylo zde umístěno až 60 dětí.

Po generální opravě hlavní budovy v roce 1981 a následných přestavbách a úpravách interiéru byly zřízeny takzvané rodiny a DD se stal domovem rodinného typu. V současné době je domov domovem pro 40 dětí,které zde žijí v pěti rodinách. Při DD jsou zřízeny i dva  takzvané cvičné byty pro děti starší 17-ti let.

Každá rodina používá samostatnou bytovou jednotku pod uzamčením.
Vnitřní prostorové členění je shodné s větším bytem (kuchyň, obývací pokoj, pokoje pro děti, soc.zařízení). Rodiny jsou vybaveny automatickou pračkou, mikrovlnou troubou, televizí, videorekordérem, PC apod. .
Děti tedy žijí v prostředí, které je svým charakterem a fungováním velice blízké prostředí rodiny.

Nemusíme zdůrazňovat, že toto vše je velkým přínosem ve výchově. Děti se zcela nenásilně a automaticky za běžného denního režimu učí dovednostem, které v životě budou potřebovat (vaření, praní, žehlení, péče o malé děti apod.).

Do DD rodinného typu jsou děti umísťovány na základě soudního rozhodnutí, ze závažných důvodů. 
Do našeho dětského domova jsou přijímány děti od 3 do 18 let svého věku. Studujícím je umožněn pobyt až do doby ukončení přípravy na povolání, maximálně však do 26-ti let.

I když svěřeným dětem poskytujeme v rámci možností, co nejlepší péči, víme, že naše výchova nemůže plně nahradit výchovu a citové zázemí v rodině. Proto se snažíme, co nejvíce dětí, umisťovat do náhradní rodinné péče – adopce.

Starší děti a děti, které tuto možnost nemají od nás v 18-ti letech nebo po ukončení přípravy na povolání, odcházejí do života.
Udržují však stále kontakt se „svým domovem“ a přijíždějí na návštěvy.