Pomoc dětem z Nadace Terezy Maxové

Volnočasové  aktivity dětí z dětského domova – Nadace Tereza Maxová dětem

 

Z nadačního příspěvku nadace Terezy Maxové dětem, byly zaplaceny volnočasové  a vzdělávací aktivity dětí z dětského domova:

Zájmové kroužky v Centru dětí a mládeže v České Kamenici: (www.cdmck.cz)

Počítače 2. a 3. třída       1 dítě

Ignis Iter                              1 dítě

Stolní tenis                         3 děti

Letecký modelář              1 dítě

Táborník                              1 dítě

Turisťák                               1 dítě

Florbal 1                              1 dítě

Florbal DD                           2 děti

Kin – Ball                             2 děti

X – Box                                1 dítě

Neonky                                1 dítě

 

V prvním pololetí  školního roku 2017 / 2018 celkem 15 dětí.

Díky poskytnutým prostředkům z nadačního příspěvku mohou děti z dětského domova navštěvovat zájmové a sportovní kroužky podle svých individuálních schopností. Navázaly tak nové kontakty, které jim pomohou snadněji se začlenit mezi ostatní děti z běžných rodin.

Nadační příspěvek Nadace Terezy Maxové tak výrazně přispěl  ke zvýšení kvality života dětí v dětském domově.