Kontakty

Dětský domov “Země dětí” a Školní jídelna, Česká
Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace

IČO: 00412058
IZO: 600028933

Kontakt

Tel.:  412 582 630

Mobil: 731 610 529 (kancelář do 15,00 hod.),
          731 610 528 (vychovatelé od 12,00 hod.)

Adresa

Dětský domov ”Země dětí” a Školní jídelna
Komenského 491
407 21  Česká Kamenice

Datová schránka: dpdt 5 pi

Emaily

info@ddzemedeti.cz

Ředitelka
Mgr. Iva Brzobohatá
brzobohata.i@ddzemedeti.cz

Ekonomka
Lenka Hošnová
hosnova.l@ddzemedeti.cz

Sociální pracovnice (Zástupkyně ředitele)
Dagmar Holubová, Dis.
holubova.d@ddzemedeti.cz

Vedoucí provozu a vedoucí školní jídelny
Jitka Chudobová
chudobova.j@ddzemedeti.cz

Vedoucí vychovatelka
Mgr. Jitka Janoušková
janouskova.j@ddzemedeti.cz

Vychovatelé RS 1

Bc. Šárka Bendová

bendova.s@ddzemedeti.cz

Simona Lažanská

lazanska.s@ddzemedeti.cz

Vychovatelé RS 2

Bc. Jiří Brabec

brabec.j@ddzemedeti.cz

Růžena Markovská

markovska.r@ddzemedeti.cz

Vychovatelé RS 3

Vladimíra Veselá

vesela.v@ddzemedeti.cz

Zdeněk Lažanský

lazansky.z@ddzemedeti.cz

Vychovatelé RS 4

Pavlína Nováková

novakova.p@ddzemedeti.cz

Bc. Pavel Kofroň

kofron.p@ddzemedeti.cz

Vychovatelé RS 5

Gabriela Víšková

viskova.g@ddzemedeti.cz

Eva Kristenová

kristenova.e@ddzemedeti.cz

Pokud máte zájem nám pomoci,
nabízíme vám několik možností:

Věcný dar

Finanční dar

č. účtu: 3479600369/0800 ČS a.s., 
VS: 0412058

Jiná pomoc