Historie

Neoficiální datum zahájení činnosti dětského domova je 17.10.1947.

Dětský domov sídlí v budově, kterou r.1895 ve svahu nad Nábřeží (dnešní Komenského) ulicí tehdy jako největší vilu nechal postavit bývalý továrník Franz Karsch, majitel rabštejnských přádelen. Tato původně třípodlažní stavba s historizující fasádou, věží a velkou zimní zahradou, zasazená do soukromého parku, byla ve třicátých letech přestavěna.

Franz Karsch r.1911 převzal firmu Franz Preidl po otci Emanuelovi Karschovi (který byl synovec Franze Preidla a po jeho smrti r.1889 se stal univerzálním dědicem jeho majetku). Hospodářská krize (r.1929) zasáhla F.Karscha majitele firmy Franz Preidl (textilní průmysl), který se pokusil zachovat všechna pracovní místa a za peníze z úvěru vyráběl na sklad,ale věřitelská banka vzala předlužené rabštejnské přádelny v červnu 1931 pod nucenou správu a okamžitě je uzavřela. Na dlažbě zůstalo asi 800 zaměstnanců. Franz Karsch zemřel na zápal plic, který si přivodil při zásahu z 20. na 21.června 1934, kdy vypukl největší požár v České Kamenici . Karsch byl šedesátiosmiletý a byl velitel českokamenických hasičů.

Dodatečně byl ke vstupní bráně v roce 1907 postaven „domeček“ Komenského č.p. 303 .
Dochované stavební plány (další viz. fotogalerie).
V polovině června 1945 prostory DD využívalo k bydlení mužstvo – vojenská jednotka zemního odboru bezpečnosti, kterému velel škpt.Vilém Dovara, který byl poslán do České Kamenice, aby zde dohlédl na pořádek a odsun Němců.

Po odstěhování, zde byla na krátkou dobu ozdravovna, která se v roce 1947 změnila v Dětský domov pro sirotky a polosirotky. Ještě 17.10.1947 zde byla skupinka dětí z dětské ozdravovny, ale zároveň zde již byly ubytovány děti, kteří přijely z jiných měst např. z Náchoda (Bartoňův sirotčinec). V roce 1952 přešel dětský domov pod správu ONV. V domově působila řada kroužků (výtvarný a pěvecký), domov pořádal pro své chovance výlety a návštěvy divadel. Děti se také zúčastňovaly řad akcí ve městě – karnevalů, pěveckých vystoupení,oslav nejrůznějších výročí.